וויי – בוקס נדל"ן בע"מ רכשה מקרקעין ביפו למטרת מגורים ומלונאות

וויי – בוקס נדל"ן בע"מ רכשה מקרקעין ביפו למטרת מגורים ומלונאות

וויי – בוקס נדל"ן בע"מ רכשה מקרקעין בשטח של 4,400 מ"ר ביפו למטרת מגורים ומלונאות תמורת 32.5 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום