השבוע שהיה – נדל"ן מסחרי בשורה #484

השבוע שהיה – נדל"ן מסחרי בשורה #484

 

תחילת שנת 2020 נראית כרגע כאלו לקוחה מפלנטה אחרת. המשכה, לימד אותנו מציאות חדשה ולהלן הערכתנו לשנת 2021.

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום