הרץ פרופרטיס' גרופ לימיטד התקשרה בהסכם מותנה למכירת Tower America of Bank

הרץ פרופרטיס' גרופ לימיטד התקשרה בהסכם מותנה למכירת Tower America of Bank

 

 חברה של הרץ פרופרטיס' גרופ לימיטד התקשרה בהסכם מותנה למכירת  Tower  America  of  Bank תמורת 75.5 מיליון $ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום