הקורונה הזניקה את המרכזים הלוגיסטיים – כך תיחשפו לענף

הקורונה הזניקה את המרכזים הלוגיסטיים – כך תיחשפו לענף

הקורונה הזניקה את המרכזים הלוגיסטיים – כך תיחשפו לענף (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום