הפניקס תסב שטחי משרדים במרכז לטובת דיור מוגן

הפניקס תסב שטחי משרדים במרכז לטובת דיור מוגן

הפניקס  תסב שטחי משרדים במרכז לטובת דיור מוגן (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

/ דיווחים מתפרצים, סקירת נדל"ן / תגיות:

שתף את הפרסום