הפניקס מוכרת את חלקה בקניון ארנה לצחי אבו

הפניקס מוכרת את חלקה בקניון ארנה לצחי אבו

 

 

הפניקס מוכרת את חלקה בקניון ארנה לצחי אבו ( .(TheMarker

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום