הפניקס חברה לביטוח בע"מ זכתה במכרז לרכישת מקרקעין במתחם האלף בראשון לציון

הפניקס חברה לביטוח בע"מ זכתה במכרז לרכישת מקרקעין במתחם האלף בראשון לציון

הפניקס חברה לביטוח בע"מ זכתה במכרז לרכישת מקרקעין וביצוע עבודות בינוי במתחם האלף בראשון לציון תמורת 338 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום