הפניקס, אקרו ויובלים ירכשו קרקע בת"א

הפניקס, אקרו ויובלים ירכשו קרקע בת"א

הפניקס, אקרו ויובלים ירכשו קרקע בת"א לפי שווי של 353 מיליון שקל ( גלובס ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום