העסקה שהביאה את תיק הנדל"ן של אלטשולר למיליארד שקל

העסקה שהביאה את תיק הנדל"ן של אלטשולר למיליארד שקל

העסקה שהביאה את תיק הנדל"ן של אלטשולר למיליארד שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום