העובדים יכולים לבחור – לעבוד מהבית או מהמשרד

העובדים יכולים לבחור – לעבוד מהבית או מהמשרד

העובדים יכולים לבחור – לעבוד מהבית או מהמשרד (TheMarker ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום