המשרדים יהפכו לדירות? באוצר דוחפים, בעיריות מתנגדים וההכרעה מתקרבת

המשרדים יהפכו לדירות? באוצר דוחפים, בעיריות מתנגדים וההכרעה מתקרבת

המשרדים יהפכו לדירות? באוצר דוחפים, בעיריות מתנגדים וההכרעה מתקרבת (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום