המחירים זינקו, הנגריות נעלמו, והמטרו בדרך. כעת ת"א עובדת על "עדכון גרסה"

המחירים זינקו, הנגריות נעלמו, והמטרו בדרך. כעת ת"א עובדת על "עדכון גרסה"

המחירים זינקו, הנגריות נעלמו, והמטרו בדרך. כעת ת"א עובדת על "עדכון גרסה"TheMarker

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום