המדינה לא תתערב בחוזי שכירות, אך תקל על היציאה מהם

המדינה לא תתערב בחוזי שכירות, אך תקל על היציאה מהם

המדינה לא תתערב בחוזי שכירות, אך תקל על היציאה מהם (.(TheMarker

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום