הכשרה ביטוח תהפוך לבעלת מניות במלונות בראון: תחזיק 16.5% מהרשת

הכשרה ביטוח תהפוך לבעלת מניות במלונות בראון: תחזיק 16.5% מהרשת

הכשרה ביטוח תהפוך לבעלת מניות במלונות בראון: תחזיק 16.5% מהרשת (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום