הכשרה ביטוח רוכשת מחצית ממרכז דאון טאון חיפה

הכשרה ביטוח רוכשת מחצית ממרכז דאון טאון חיפה

הכשרה ביטוח רוכשת מחצית ממרכז דאון טאון חיפה ב-117 מיליון שקל (TheMarker).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום