החלטה דרמטית במשרד המשפטים: קורונה אינה סיבה לביטול חוזה

החלטה דרמטית במשרד המשפטים: קורונה אינה סיבה לביטול חוזה

 

החלטה דרמטית במשרד המשפטים: קורונה אינה סיבה לביטול חוזה (TheMarker).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום