הום דיפו תשכור נכס של גזית גלוב במנהטן

הום דיפו תשכור נכס של גזית גלוב במנהטן

הום דיפו תשכור נכס של גזית גלוב במנהטן ב-7.5 מיליון דולר לשנה (כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום