האחים נקש יקימו נמל מסחרי ומרינה בלרנקה לצד פרויקט מגורים

האחים נקש יקימו נמל מסחרי ומרינה בלרנקה לצד פרויקט מגורים

האחים נקש יקימו נמל מסחרי ומרינה בלרנקה לצד פרויקט מגורים (כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום