האחים נקש וישראל קנדה רוכשים את מנרב פרויקטים

האחים נקש וישראל קנדה רוכשים את מנרב פרויקטים

האחים נקש וישראל קנדה רוכשים את מנרב פרויקטים ב-550 מיליון שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום