דקמא קפיטל בע"מ השלימה רכישת נכס מסחר ומגורים מניב בלונדון אנגליה

דקמא קפיטל בע"מ השלימה רכישת נכס מסחר ומגורים מניב בלונדון אנגליה

דקמא קפיטל בע"מ השלימה רכישת נכס מסחר ומגורים מניב בלונדון אנגליה תמורת 7.96 ליש"ט (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום