דלק ישראל מכרה את אורחן מגידו לחברת יסודות איתנים

דלק ישראל מכרה את אורחן מגידו לחברת יסודות איתנים

דלק ישראל מכרה את אורחן מגידו לחברת יסודות איתנים (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום