דורסל (ב.א.ז.) בע"מ רכשה את קניון My Mall בקפריסין

דורסל (ב.א.ז.) בע"מ רכשה את קניון My Mall בקפריסין

דורסל (ב.א.ז.) בע"מ רכשה את קניון My Mall בקפריסין תמורת 45 מיליון אירו (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום