דה לסר גרופ לימיטד מכרה נכס מניב בפילדלפיה בפנסילבניה ארה"ב

דה לסר גרופ לימיטד מכרה נכס מניב בפילדלפיה בפנסילבניה ארה"ב

חברה של דה לסר גרופ לימיטד מכרה נכס מניב בשטח של כ 40,500 מ"ר הכולל שטחי אחסנה טעינה ופריקה משרדים וחניון בפילדלפיה בפנסילבניה ארה"ב תמורת 10.5 מיליון $ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום