גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ התקשרה בעסקת Sale and Leaseback של מקרקעין מפעל החברה

גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ התקשרה בעסקת Sale and Leaseback של מקרקעין מפעל החברה

 

גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ התקשרה בעסקת Sale and Leaseback  של מקרקעין מפעל החברה בקיבוץ גניגר תמורת 37 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום