גוגל קלאוד מכריזה רשמית על הקמת תשתית ענן בישראל

גוגל קלאוד מכריזה רשמית על הקמת תשתית ענן בישראל

גוגל קלאוד מכריזה רשמית על הקמת תשתית ענן בישראל (.(TheMarker

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום