גוגל בונה קמפוס בבית של מיקרוסופט ואמזון – אבל שוק המשרדים בקריסה

גוגל בונה קמפוס בבית של מיקרוסופט ואמזון – אבל שוק המשרדים בקריסה

גוגל בונה קמפוס בבית של מיקרוסופט ואמזון – אבל שוק המשרדים בקריסה (TheMarker) .

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום