גב-ים רכשה את מבנה בית הספר בסיס בהרצליה פיתוח

גב-ים רכשה את מבנה בית הספר בסיס בהרצליה פיתוח

גב-ים רכשה את מבנה בית הספר בסיס בהרצליה פיתוח תמורת 60.5 מיליון שקל (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום