גב ים מקימה מרלו"ג חדש בשטח של כ-7,600 מ"ר בישובי גדרות

גב ים מקימה מרלו"ג חדש בשטח של כ-7,600 מ"ר בישובי גדרות

גב ים מקימה מרלו"ג חדש בשטח של כ-7,600 מ"ר בישובי גדרות (Bizportal).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום