ברנד תעשיות בע"מ מכרה את מלוא זכויותיה במקרקעין באזור התעשייה "ניצני שלום"

ברנד תעשיות בע"מ מכרה את מלוא זכויותיה במקרקעין באזור התעשייה "ניצני שלום"

פלגז בע"מ חברת בת של ברנד תעשיות בע"מ מכרה את מלוא זכויותיה במקרקעין בשטח של כ-18.5 דונם באזור התעשייה "ניצני שלום" תמורת 25.5 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום