ברכות לחברנו שרון לוי על מנוייו לסמנכ"ל פיתוח עסקי באקרו נדל"ן

ברכות לחברנו שרון לוי על מנוייו לסמנכ"ל פיתוח עסקי באקרו נדל"ן

ברכות לחברנו שרון לוי על מנוייו לסמנכ"ל פיתוח עסקי באקרו נדל"ן.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום