ברכות לחברינו פאר נדיר ומשה מורג על מינויים לדח"צים ב פרץ בוני הנגב

ברכות לחברינו פאר נדיר ומשה מורג על מינויים לדח"צים ב פרץ בוני הנגב

ברכות לחברינו פאר נדיר ומשה מורג על מינויים לדח"צים ב פרץ בוני הנגב.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום