ברכות לחברינו גלעד רבינר על מינויו למנהל שיווק ומכירות בחברת עתידים בע"מ – פארק עתידים

ברכות לחברינו גלעד רבינר על מינויו למנהל שיווק ומכירות בחברת עתידים בע"מ – פארק עתידים

ברכות לחברינו גלעד רבינר על מינויו למנהל שיווק ומכירות בחברת עתידים בע"מ –  פארק עתידים.

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום