ברכות חמות לחברנו יריב בר דעה על מינויו לסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בגב ים

ברכות חמות לחברנו יריב בר דעה על מינויו לסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בגב ים

ברכות חמות לחברנו יריב בר דעה על מינויו לסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בגב ים.

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום