בראון תפתח מלון בלימסול עם סניף H&M

בראון תפתח מלון בלימסול עם סניף H&M

 

בראון תפתח מלון בלימסול עם סניף (H&M (Ynet.

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום