בצל המשבר בענף התיירות – מלון חדש ייבנה ברחוב פינסקר בתל אביב

בצל המשבר בענף התיירות – מלון חדש ייבנה ברחוב פינסקר בתל אביב

 

בצל המשבר בענף התיירות – מלון חדש ייבנה ברחוב פינסקר בתל אביב (TheMarker).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום