בנק מזרחי טפחות בע"מ מכר נכסים של חברות בת למבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ

בנק מזרחי טפחות בע"מ מכר נכסים של חברות בת למבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ

בנק מזרחי טפחות בע"מ מכר נכסים של חברות בת למבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ תמורת 530 מיליון ₪ ( לדיווח מזרחי).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום