בנק הפועלים מוכר נכס ברחוב הירקון בתל אביב

בנק הפועלים מוכר נכס ברחוב הירקון בתל אביב

בנק הפועלים מוכר נכס ברחוב הירקון בתל אביב בכ-80 מיליון שקל .(TheMarker)

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום