בנק הפועלים בע"מ רכש מ-ויתניה בע"מ ו-נכסי ד.מ.ר. (1995) בע"מ מגדל בשטח 60,000 מ"ר ו-1,100 חניות שיוקם במחלף לה גרדיה תל אביב

בנק הפועלים בע"מ רכש מ-ויתניה בע"מ ו-נכסי ד.מ.ר. (1995) בע"מ מגדל בשטח 60,000 מ"ר ו-1,100 חניות שיוקם במחלף לה גרדיה תל אביב

בנק הפועלים בע"מ רכש מ-ויתניה בע"מ ו-נכסי ד.מ.ר. (1995) בע"מ מגדל בשטח 60,000 מ"ר ו-1,100 חניות שיוקם במחלף לה גרדיה תל אביב תמורת 970 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום