בנייני העיר הלבנה והפניקס קונות במרכז ת"א את מתחם לינקולן בזק

בנייני העיר הלבנה והפניקס קונות במרכז ת"א את מתחם לינקולן בזק

בנייני העיר הלבנה והפניקס קונות במרכז ת"א את מתחם לינקולן בזק ב-183 מיליון ש' (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום