בניין משרדים ישראלי ישתתף בפיילוט לשמירה על בריאות העובדים

בניין משרדים ישראלי ישתתף בפיילוט לשמירה על בריאות העובדים

 

 בניין משרדים ישראלי ישתתף בפיילוט לשמירה על בריאות העובדים (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום