בית אקרשטיין בהרצליה ייהרס לטובת מגדל משרדים שיכלול 75 דירות קטנות

בית אקרשטיין בהרצליה ייהרס לטובת מגדל משרדים שיכלול 75 דירות קטנות

בית אקרשטיין בהרצליה ייהרס לטובת מגדל משרדים שיכלול 75 דירות קטנות (כלכליסט ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום