ביג תחזיר לשוכרים בקניונים הסגורים את דמי השכירות על חודש מרץ

ביג תחזיר לשוכרים בקניונים הסגורים את דמי השכירות על חודש מרץ

 

ביג תחזיר לשוכרים בקניונים הסגורים את דמי השכירות על חודש מרץ (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום