ביג מרכזי קניות בע"מ רכשה קניון 24,000 מ"ר במונטנגרו

ביג מרכזי קניות בע"מ רכשה קניון 24,000 מ"ר במונטנגרו

ביג מרכזי קניות בע"מ רכשה קניון 24,000 מ"ר במונטנגרו תמורת 95 מיליון אירו (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום