ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת 2 מרכזים לוגיסטיים ליד בלגראד בסרביה

ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת 2 מרכזים לוגיסטיים ליד בלגראד בסרביה

חברת בת של ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת 2 מרכזים לוגיסטיים 16,000 מ"ר ו-14,000 מ"ר ליד בלגראד בסרביה תמורת 18.6 מיליון אירו (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום