ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת מ אביב ארלון בע"מ מרכז קניות מניב בסרביה

ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת מ אביב ארלון בע"מ מרכז קניות מניב בסרביה

 

ביג מרכזי קניות בע"מ רוכשת מ אביב ארלון בע"מ מרכז קניות מניב בסרביה תמורת 25 מיליון אירו ( לדיווח ביג).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום