ביג מרכזי קניות בע"מ קיבלה היתר דיפון וחפירה לפרויקט "ביג פאשן גלילות"

ביג מרכזי קניות בע"מ קיבלה היתר דיפון וחפירה לפרויקט "ביג פאשן גלילות"

ביג מרכזי קניות בע"מ קיבלה היתר דיפון וחפירה לפרויקט "ביג פאשן גלילות" הכולל מסחר, משרדים, חניונים ושטחי שירות בהיקף כולל של 220 אלף מ"ר בהשקעה של 1.7 מיליארד ש"ח (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום