ביג מרכזי קניות בע"מ מכרה 3 נכסים בארה"ב

ביג מרכזי קניות בע"מ מכרה 3 נכסים בארה"ב

ביג מרכזי קניות בע"מ מכרה 3 נכסים בארה"ב תמורת 72.65 מיליון $ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום