ביג מרכזי קניות בע"מ מכרה שני מרכזי קניות באריזונה ארה"ב

ביג מרכזי קניות בע"מ מכרה שני מרכזי קניות באריזונה ארה"ב

ביג מרכזי קניות בע"מ מכרה שני מרכזי קניות באריזונה ארה"ב תמורת 200 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום