ביג מרכזי קניות בע"מ מוכרת שני נכסים בארה"ב

ביג מרכזי קניות בע"מ מוכרת שני נכסים בארה"ב

 ביג מרכזי קניות בע"מ  מוכרת שני נכסים בארה"ב תמורת כ 31 מיליון דולר (לדיווח ביג ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום