ביג מרכזי קניות בע"מ מוכרת את המרכז המסחרי הפתוח Village Vineyard at Shops בעיר Euless שבטקסס

ביג מרכזי קניות בע"מ מוכרת את המרכז המסחרי הפתוח Village Vineyard at Shops בעיר Euless שבטקסס

חברת בת של ביג מרכזי קניות בע"מ מוכרת את המרכז המסחרי הפתוחVillage  Vineyard at   Shops בעיר Euless  שבטקסס ארה"ב תמורת 34.45 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום